Britanska mednarodna šola v Ljubljani

Britansko mednarodno šolo v Ljubljani je leta 2008 ustanovil Jeremy Hibbins, človek mnogih talentov in zanimanj, šolnik, podjetnik, glasbenik.  Ljubitelj živali in narave.  In velik ljubitelj Slovenije. Jeremy je vedno želel le najboljše za učence svoje šole.  Najboljše učne metode, najboljše didaktične in tehnične pripomočke in najboljše učitelje.  Tem prizadevanjem je posvetil ves svoj čas. Njegova vizija je bila zgraditi sodobno šolo, ki bo tudi slovenskim otrokom omogočila mednarodno izobrazbo in dobro odskočno desko za življenje.  To mu je vsekakor uspelo.

jeremy-hibbins-british-international-school-of-ljubljana

Na izletu v Rakovem Škocjanu septembra 2010. Jeremy s svojima labradorcema Charlijem in Whiskeyem, moja soproga, sestra in otroci.

Jeremy Hibbins je novembra 2013 tragično preminil v avtomobilski nesreči blizu Rakeka. Njegova smrt je bila zelo hud udarec za šolo.  Od izgube ustanovitelja in ravnatelja, dejansko spiritus agensa vsega na šoli, si Britanska šola dolgo ni opomogla.

Na srečo je konec leta 2014 Britansko šolo pod svoje okrilje vzela skupina Orbital Education, ki nadaljuje Jeremyjevo poslanstvo.  Še več, učencem šole se zdaj odpirajo priložnosti, ki jih lahko ponudi le močna in uveljavljena izobraževalna inštitucija.

V nadaljevanju je sedem glavnih prednosti Britanske šole v primerjavi z drugimi mednarodnimi šolami v Sloveniji in slovensko javno šolo.  Več vsebin sledi …

Prednosti Britanske šole v Ljubljani

1. ZAŠČITA INTEGRITETE

Zakaj je zaščita integritete otroka na prvem mestu?  Ker je tako zelo pomembna.

Akademski uspeh ne pomeni veliko, če je otrok psihično in čustveno ranjen, ker je bil leta in leta izpostavljen verbalnemu in fizičnemu nasilju in to v svojih najbolj občutljivih obdobjih odraščanja.

Zaščita otrok na Britanski šoli v Ljubljani

Šole se med seboj v mnogočem razlikujejo, ampak temeljna razlika med njimi je v odnosu do otroka kot človeka.  Tradicionalna šola, v nasprotju s prepričanjem nekaterih, nima meril glede tega, zato so stvari odvisne od učiteljev in vodstev šol.

Žal je v povprečju stanje slabo.  Ceni se poslušnost in ubogljivost, iščejo in sankcionirajo se napake, tolerira se nasilje.  Vse to počasi, a vztrajno spodjeda integriteto otroka, ki je lahko po letih šolanja trajno načeta.

Britanska mednarodna šola v Ljubljani je utemeljena na ravno nasprotni filozofiji.  Vsak otrok je v nečem dober, vsak otrok lahko uspe, poudarjajo in razvijajo se vrline in sposobnosti, do vseh oblik nasilja velja ničelna toleranca.

2. SAMOSPOŠTOVANJE

Ni dovolj, da šola le varuje otrokovo integriteto in dostojanstvo, to je osnovni civilizacijski standard.

Šola mora, po svoji definiciji, sistematično graditi otrokovo kompetentnost in krepiti njegovo samospoštovanje.

Vsak otrok je unikum, zato mu splošni učni programi ne koristijo veliko.  Ker je vsak otrok unikum, potrebuje individualni načrt za svoj optimalni razvoj.  Otrok ne bo zaupal vase, se imel rad in blestel v šoli kar po naključju.  Za to je potrebno tesno sodelovanje šole, otroka in njegove družina od prvega do zadnjega dne šolanja.

Britanska mednarodna šola ima strategijo, kako doseči te cilje in jo izvaja skozi svoja načela, učni načrt, izbiro in izobraževanje učiteljev ter partnerstvo s starši.  Prostora za izboljšave je še dovolj …

3. KOMPETENTNOST

Otrok, ki ima pozitiven odnos do sebe in mu je dano preživljati dneve z učitelji, ki so srčni, pristni, duhoviti in izjemni v tem, kar delajo, bo zagotovo razvil svoje talente.

Vse je mogoče za otroka, ko nekdo, ne samo doma, skrbi zanj in za njegovo prihodnost.

Kompetence in vescine na britanski soli v Ljubljani

Tradicionalne šole so zaradi togosti sistema ujete v svetu, ki se vrti počasneje.  Niso v stiku z realnostjo in ne morejo, niti ne znajo, videti desetletje in več naprej, ko se bodo današnji osnovnošolci podajali na trg dela ali v poslovne vode.

Glavni adut Britanske šole je učenje znanj in veščin, s katerimi se bo lahko otrok uspešno odzival na situacije v življenju.  Namesto nekoristnega memoriranja podatkov je v ospredju razvoj različnih sposobnosti, ne samo logičnega mišljenja, ampak tudi verbalnih, prostorskih, umetniških, tehničnih in medosebnih veščin.

4. MULTIKULTURNOST

Spoznavanje drugih kultur pomaga otroku razvijati kritično mišljenje, presegati stereotipe in videti priložnosti v povezovanju in sodelovanju z ljudmi iz različnih koncev sveta.

Multikulturnost na britanski soli v Ljubljani

Otroci drugih narodnosti in etničnih skupin so v šolah pogosto šikanirani in marginalizirani zaradi svoje “drugačnosti”.  Otrok v taki šoli, še posebej ob nekritičnem odnosu staršev, raste v prepričanju o večvrednosti svoje nacionalnosti ali rase, kar mu v življenju ne koristi.

Mednarodne šole v Sloveniji izpostavljajo multikulturnost ravno kot svojo prednost, čeprav je pri nekaterih mogoče zaznati etnocentrizem.  Britanska šola v Ljubljani je bolj mednarodna kot britanska in je verjetno najbolj odprto in strpno šolsko okolje pri nas.

5. VEČJEZIČNOST

Znanje angleščine ali francoščine na nivoju naravnega govorca je eden od osnovnih motivov slovenskih staršev za vpis otroka v mednarodno šolo.

Nekateri od njih so mnenja, da dvojezičnost ne zadostuje, še posebej ne v našem evropskem kulturnem in poslovnem okolju.

Svetovni jeziki na britanski soli v Ljubljani

V mednarodnih šolah v Ljubljani niso redki otroci oziroma mladostniki, ki tekoče govorijo pet jezikov, od tega vsaj tri na nivoju naravnega govorca.  Tisti z največjim repertoarjem jezikov so praviloma iz mešanih zakonov in tudi sicer so ti uspehi bolj zasluga staršev kot šol.

Mednarodne šole so dobro okolje za večjezičnost, težava je, da pogosto delajo podobne metodološke napake pri poučevanju tujih jezikov kot javne šole.  Tudi Britanska šola ni izjema, čeprav je že poznala prave pristope in čeprav so rešitve dokaj preproste.

6. UMETNIŠKO IZRAŽANJE

Teorija in praksa potrjujeta, da umetniško udejstvovanje koristi otroku v praktično vseh elementih razvoja.

Pisanja besedil in pesmi, risanje in slikanje, ples, fotografija in oblikovanje, petje in muziciranje …  Ko se otrok uri v teh veščinah (in uživa pri tem), razvija dve bistveni sestavini, ki sta potrebni za uspeh — domišljijo in ustvarjalnost.

Glazba in umetnost na britanski soli v Ljubljani

Veliko je odličnih učiteljev glasbe in umetnosti na slovenskih in mednarodnih šolah, a redki so programi, kot ti na Britanski šoli, kjer otrok ne le interpretira in reproducira dela drugih, ampak aktivno ustvarja svoje lastne izdelke, torej piše pesmi in avtorske tekste, ustvarja koreografije ter samostojno sestavlja glasbene kompozicije.

7. USPEH

Povprečne šole vzgajajo povprečne ljudi, ki se v tem tekmovalnem svetu ne znajdejo dobro.

Seveda so izjeme, a te gredo na račun izjemnih posameznikov in njihovih prav takih staršev. Moramo se vprašati, kaj bi tak otrok lahko dosegel v boljših pogojih …

Rezultati in usppeh na britanski soli v Ljubljani

Mlade na prehodu v samostojnost najbolj hromita strah pred uspehom in strah pred neuspehom, dve plati istega problema.  Za pasivnost in apatijo mladih krivimo ekonomijo, državo ali socialni status družine, kar je nesmisel.  Uspeh in zadovoljstvo v življenju sta vedno bila in vedno bosta odvisna le od posameznika.

Če odmislimo vsebino, naredi v tradicionalni šoli največ škode otroku in njegovim dolgoročnim izgledom sistem ocenjevanja.  Ta sistem “uči”, da napake niso zaželena in bodo sankcionirane. Dan za dnem se otroka opominja, da se tveganje ne izplača in da to, kar šteje, ni izvirnost in domišljija, ampak številke v spričevalu.

Tudi na Britanski šoli ni vse idealno, a tam se vsaj zavedajo, kako zahtevno nalogo imajo šole danes.  Niti odlično znanje, niti super veščine, niti bleščeča samopodoba niso dovolj, če otrok ne razvija pravega značaja, zmagovalne miselnosti in etičnega kodeksa, po katerem se bo ravnal.

Značilnosti Britanske šole

#) Načela Britanske šole v Ljubljani

Vsaka šola ima svoj nabor vrednot, svojo “ideologijo”, ki jo želi vcepiti v otrokovo zavest (in podzavest) v času šolanja.  Walfdorska šola zagovarja specifične vrednote, prav tako šole rimokatoliške cerkve, pa seveda ameriška šola QSI v Ljubljani in, nenazadnje, tudi slovenska javna šola.

Katere vrednote so pomembne za Britansko šolo?  Kaj “propagira” največja mednarodna šola v Sloveniji?  Mešanico konzervativnih in liberalnih načel.  Red, delo, disciplino, avtoriteto učiteljev, pa tudi enakopravnost, spoštovanje drugačnosti, svobodo govora in individualnost, če omenim le nekatere.

Tako kot šole imajo tudi družine vrednote, v katere verjamejo ter načela, po katerih se ravnajo. Ko se odločamo, kateri šoli bomo zaupali otroka, je naloga številka ena ugotoviti, s katero šolo delimo enaka ali vsaj podobna prepričanja.  O vrednotah in načelih Britanske šole si lahko podrobneje preberete tukaj.

Če želite izvedeti več o Britanski mednarodni šoli v Ljubljani ali se dogovoriti za obisk šole in pogovor, pošljite vodstvu šole sporočilo prek spodnjega kontaktnega obrazca ali pišite na elektronski naslov admissions@britishschool.si.

Kontaktirajte Britansko mednarodno šolo v Ljubljani