Načela Britanske mednarodne šole v Ljubljani

Britansko šolo v Ljubljani si nekateri predstavljajo kot konzervativno, celo starokopitno, z veliko pravili in omejitvami, z uniformiranimi učenci in strogimi učitelji, ki učijo iz starega angleškega kurikuluma.

Vendar so tradicionalni elementi šole, kot so red, delo, disciplina in šolska oblačila, zgolj njen filozofski in vrednostni okvir.  So temelj, na katerem stoji vsebina Britanske šole.  V vsebini in v metodah poučevanja na Britanski šoli pa ni nič konzervativnega ali staromodnega.  Ravno nasprotno, celoten pristop k poučevanju je zelo napreden, celo avantgarden.

#1) Spoštljivost

Britanska mednarodna šola v Ljubljani verjame, da se otrok uči biti spoštljiv, ko razume potrebe drugih ljudi, ko skrbi za mlajše otroke, ko se uči o drugih kulturah, ko je odgovoren in prijazen do ljudi in živali, ko zna čestitati drugim, ko upošteva nasvete staršev in učiteljev.

#2) Etičnost

Britanska šola spodbuja otroke, da razvijajo visoka etična merila, ko se učijo biti vljudni in spoštljivi, ko igrajo pošteno igro, ko govorijo po resnici, ko se opravičijo, če se zmotijo, ko sprejmejo opravičilo in oprostijo drugim.

#3) Obzirnost

Britanska šola uči otroke obzirnosti in pozornosti, ko se zanimajo za druge ljudi, ko naredijo nekaj dobrega za nekoga drugega, ko poskušajo razumeti, kako se drugi počutijo, ko pomagajo drugemu, da se počuti bolje, ko se trudijo biti boljši in prijaznejši.

#4) Raziskovanje

Britanska šola razvija otrokov smisel za raziskovanje, ko ga uči spraševati zanimiva in relevantna vprašanja, ko otrok posluša in upošteva odgovore drugih, ko načrtuje in izvaja preiskave, ko zbira dokaze za svoje trditve, ko se uči uporabiti rezultate raziskav za logične zaključke, ko primerja svoje zaključke z zaključki drugih, ko se uči ostati zbran in osredotočen na nalogo.

#5) Komuniciranje

Britanska šola razvija otrokove veščine komuniciranja, ko ga uči govoriti in pisati jasno, razumljivo in prepričljivo, ko izpopolnjuje znanje svojega in tujih jezikov, ko se uči nagovarjati različne publike, ko se uči biti takten, ko posluša pozorno, kadar drugi govorijo, ko vpraša, če česa ne razume, ko za predstavitev svojih idej uporablja tehnična in druga orodja.

#6) Sodelovanje

Britanska mednarodna šola uči otroka sodelovati, ko ga spodbuja, da se potrudi v šoli, ko ga uči, kako delati v skupini, ko mu pomaga razvijati dobre ideje in sprejemati dobre ideje drugih, ko ga spodbuja, da prevzema aktivno vlogo v teamu, ko ga uči razumeti stališča drugih in sprejemati poštene odločitve.

#7) Prilagodljivost

Britanska šola uči otroka prilagajanja, ko mu svetuje, da upošteva poglede in mnenja drugih, ko ga uči, da prilagodi svoje ravnanje, če njegovo delo ne da ustreznih rezultatov, ko ga uči reševati probleme, ko ga uči komunikacije in sodelovanja z različnimi ljudmi.

#8) Vztrajnost

Britanska šola v Ljubljani uči otroka vztrajnosti, ko ga spodbuja, da vztraja pri nalogi, dokler je ne zaključi, ko ga uči, da ne odneha, kadar gredo stvari narobe, ko ga podpira, da spodbuja druge, ki jim ne gre dobro, ko ga uči, da gleda na stvari iz pozitivne, optimistične plati, ko ga hrabri, da poskusi znova, če mu prvič ne uspe.

Click here to add your own text