Mednarodne šole v Sloveniji

Morda se sprašujete ali sta slovenski vrtec in slovenska javna šola pravo okolje za razvoj in odraščanje vašega otroka in želite izvedeti več o mednarodnih šolah v Sloveniji.  Na teh straneh boste našli mnoge informacije in odgovore.  

Ta del spletnih strani bo pisal in urejal moj oče, zato mu kar predajam besedo.  Mislim, da bo to precej temeljit pregled mednarodnih šol v Sloveniji.

Dve pomembni odločitvi

Če se bliža čas za vpis vašega otroka v vrtec ali šolo in želite le najboljše zanj — in kdo ne želi — sta pred vami dve večji odločitvi. Prva dilema je ali izbrati slovensko javno šolo, slovensko zasebno šolo ali mednarodno zasebno šolo v Sloveniji.

Izberite pravo mednarodno šolo v Sloveniji

V nadaljevanju in predvsem na straneh o Britanski šoli v Ljubljani lahko berete o razlikah med programi teh šol, o naprednih in tradicionalnih šolah, o prednostih in slabostih posameznih šol v Sloveniji, o pravnih in finančnih vprašanjih mednarodnih šol in o konceptu šole nasploh.  

Možnosti za šolanje je veliko in samo vi veste, kaj “najboljše” pomeni za vas in za vašega otroka.

Če vas premišljevanje o alternativah pripelje do sklepa, da bo imel vaš otrok najboljše izglede v mednarodni šoli, je pred vami še druga odločitev.  Katera od štirih mednarodnih šol v Sloveniji je prava.  Prava za vašega otroka, za vaše vaše vrednote in prepričanja, za vaše načrte in zmožnosti.

V nadaljevanju je kratek opis mednarodnih osnovnih in srednjih šol v Sloveniji, podrobnejša razmišljanja o posameznih šolah pa so, oziroma bodo, objavljena na podstraneh.

Pa poglejmo …

BISL, Britanska mednarodna šola v Ljubljani

Logo Britanske mednarodne šole v Ljubljani

British International School of Ljubljana

Cesta 24. junija 92, 1231 Ljubljana – Črnuče
+386 40 486 548
admissions@britishschool.si
www.britishschool.si

Ko je Britanska šola odprla vrata septembra 2008, je bilo takoj jasno, da to ne bo še ena običajna šola.  Razen podpovprečnih prostorov na OŠ Vita Kraigherja (slika je že iz novih prostorov na Viču), je bilo drugo na visokem nivoju od samega začetka.

Britanska mednarodna šola v Ljubljani - laboratorij

Izkušen tim učiteljev iz Velike Britanije, ZDA, Kanade, Avstralije in Slovenije; učenje za razumevanje, ne zgolj memoriranje; inovativna spletna orodja za podporo učenju; drugačen sistem ocenjevanja in domačih nalog; zaščita integritete otrok, ničelna toleranca do nasilja …

Vse to in še kaj priča o diametralno nasprotnem konceptu šole od konvencionalnega.

Če k temu prištejemo še motiviranost in srčnost osebja šole ter njihov pionirski entuziazem, da gradijo nekaj pomembnega, lažje razumemo pozitivno energijo okrog BISL-a in prav tak odziv tujih in slovenskih družin.  Britanska šola je od 22-ih učencev v prvem letu zrasla za desetkrat v naslednjih petih letih!

Vse je ustavila tragična smrt Jeremyja Hibbinsa novembra 2013.  Sledilo je težko leto za BISL, nekaj vprašljivih odločitev, selitev na novo lokacijo zaradi prostorske stiske, negotovost in negativnost v šolski skupnosti ter osip učencev prvič po ustanovitvi šole.

Igrišče Britanske mednarodne šole v Ljubljani

Na veselje in olajšanje vseh privržencev BISL-a je potencial šole prepoznala uspešna mednarodna organizacija Orbital Education in nadaljevala zgodbo tam, kjer jo je zaključil Jeremy.  Z isto filozofijo, z isto odlično ekipo učiteljev in z isto vizijo biti najboljša mednarodna šola v Sloveniji za otroke od tri do osemnajst let.

Britanska mednarodna šola v Ljubljani ima veliko prednosti in odlik, a tudi nekaj slabosti in pomanjkljivosti.  Več o plusih Britanske šole in o stvareh, ki jih mora šola še popraviti, lahko preberete na tej strani.

EFL, Francoska mednarodna šola v Ljubljani

Francoska mednarodna šola École Française Ljubljana (EFL) je majhna, a priljubljena šola med tistimi družinami, ki jim je blizu francoska kultura in francoski jezik.

Šolo vodi direktor Antoine Kopp.

Po zaslugi odličnih francoskih učiteljev tudi otroci, ki jim francoščina ni materni jezik, ob koncu osnovne šole praviloma obvladajo jezik na nivoju naravnega govorca.  EFL je prijetno in varno okolje za razvoj otroka.

Francoska šola sprejema otroke od 2. do 15. leta starosti.  Od okrog 40 učencev na šoli je približno tretjina Slovencev, tretjina Francozov in tretjina ostalih narodnosti.

Vse francoske družine pa ne vpišejo svojega otroka v École Française Ljubljana, ampak v eno od šol z angleškim programom, večinoma v Britansko šolo v Ljubljani ali osnovno šolo v angleškem jeziku Danile Kumar.

Kako to, da nekateri Francozi raje izberejo angleško šolo?  Razlogov je več.  O njih in o drugih značilnostih EFL lahko (kmalu) preberete na strani o Francoski mednarodni šoli v Ljubljani.

QSI, Ameriška mednarodna šola v Ljubljani

Logotip mednarodne šole QSI Ljubljana, Slovenija

QSI Ljubljana (Quality Schools International) je relativno majhna, v slovenski javnosti še vedno dokaj nepoznana, a, kot pravi njeno ime, kakovostna mednarodna šola. 

Kvaliteta je bila vedno pred kvantiteto v QSI Ljubljana.

Šola sprejema otroke od 3. do 18. leta starosti in ima v šolskem letu 2015/2016 okrog 140 učencev, večinoma v predšolskem programu in v prvih letih osnovne šole.  Od poletja 2015 jo vodi direktor Patrick Buckley.

QSI Ljubljana je v 20+ letih delovanja v Sloveniji — ustanovljena je bila že leta 1995 — doživljala vzpone in padce.  V zadnjih letih šola ponovno raste, čeprav pretežno na račun zunanjih dejavnikov.

Od vseh mednarodnih šol v Sloveniji je QSI Ljubljana najbolj občutljiva na nihanja na “trgu” učencev tujejezičnih šol.  Kadar gre drugim mednarodnim šolam slabše, gre QSI bolje in obratno.

To ne pomeni, da QSI ni dobra šola.  Nasprotno, poleg Britanske šole je zagotovo najboljša izbira za slovenske in tuje družine v Sloveniji.  Temelji na zdravih načelih in preverjenih učnih metodah.

Presenetljivo pa se QSI Ljubljana slabše odreže v stvareh, v katerih so Američani običajno najboljši, kar lahko zmanjša potencial, ki ga šola sicer ima.  Podrobneje o QSI Ljubljana kmalu …

Mednarodna šola Danile Kumar v Ljubljani

Logotip mednarodne osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani, Slovenija

Osnovna šola Danile Kumar s poukom v angleškem jeziku je bila ustanovljena leta 1993 na pobudo tujih diplomatov in gospodarstvenikov, ki, razen Francoske šole, niso imeli na voljo drugih mednarodnih programov za šolanje svojih otrok v Sloveniji.

Namesto, da bi Ministrstvo za šolstvo uzakonilo delovanje mednarodnih šol v Sloveniji in spodbudilo njihov razcvet, je naredilo ravno nasprotno.  Z dekretom vlade in brez pravne podlage je ustanovilo mednarodni oddelek na javni osnovni šoli Danile Kumar, ostale mednarodne šole pa tretiralo, in jih še danes tretira, kot konkurenco temu svojemu projektu.

Danile Kumar seveda nima nič s tem.  Veliko ljudi vlaga veliko naporov v delovanje šole in naredi veliko dobrega za učence.  Kljub temu pa so med Danile Kumar in drugimi mednarodnimi šolami v Sloveniji precejšnje razlike.

Medtem ko sta, naprimer, Britanska šola in QSI Ljubljana zasebni šoli, je Danile Kumar javna šola in se mora ravnati po veljavni zakonodaji za slovenske javne šole, vključno z zaposlovanjem in nagrajevanjem učiteljev.

Osnovna šola Danile Kumar

Predpisi šoli ne dovoljujejo zaposlovati tujih učiteljev, zato so vsi učitelji, ki učijo na Danile Kumar slovenske narodnosti.  Veliko slovenskih učiteljev je dobrih, a postavlja se vprašanje, ali je šola brez mednarodnih učiteljev sploh mednarodna šola.

Slovenske družine lahko vpišejo otroka v Danile Kumar le pod posebnimi pogoji.  (Čeprav nekateri poznajo kreativne načine, kako ta pravila zaobiti.)  Načelno je vpis možen le, če se družina vrne iz tujine ali če izkaže namen, da se bo v določenem času preselila v tujino.  

Vse ostale slovenske družine nimajo pravice vpisati otroka v tujejezični program Danile Kumar.  S tem so postavljene v neenakopraven položaj, kršena pa je tudi njihova ustavna pravica do svobodne izbire izobraževanja za svojega otroka.

Selektivno obravnavanje slovenskih otrok je še toliko bolj nenavadno, če vemo, da država sofinancira delovanje Danile Kumar.  Šola se na svoji spletni strani pohvali (prevod iz angleščine): “Ministrstvo za šolstvo subvencionira našo šolo in pokriva več kot polovico obratovalnih stroškov. To pojasni, zakaj je šolnina na Danile Kumar znatno nižja kot na drugih mednarodnih šolah.”

Torej, država ne uredi pravnega statusa zasebnih mednarodnih šol v Sloveniji, kot so BISL, EFL in QSI, kaj šele, da bi jih finančno podprla, hkrati pa prispeva iz državne blagajne vsaj polovico šolnine za priviligirane slovenske družine in tuje plačnike.  Med temi so tudi ambasade in multinacionalke, ki bi veliko lažje plačevale polno šolnino na mednarodnih šolah kot večina zasebnih plačnikov iz slovenskih in tujih družin.  

To je nepoštena, diskriminatorna praksa, ki jo mora slovenska država nemudoma odpraviti ter bodisi finančno podpreti vse mednarodne šole v Sloveniji ali pa nobene.

Kljub nižji šolnini odločitev za Danile Kumar ne more biti lahka.  V neposedni primerjavi z drugimi mednarodnimi šolami v Sloveniji zaostaja pri večini ključnih elementov.  O plusih in minusih programa IB, o metodah poučevanja, o zaščiti otrok in ostalih značilnosti šole Danile Kumar kmalu na posebni strani.

Katera mednarodna šola je najboljša

Mednarodne šole v Sloveniji so tako različne, da jih ni mogoče zares primerjati in rangirati.  To niti ni potrebno, saj je pomembno le to, katera šola je najboljša za posameznega otroka in njegovo družino.  

Če vam je pomembno, da bo francoščina, ob zaključku šolanja, najmočnejši jezik vašega otroka – močnješa tudi od slovenščine, če je ta njegov materni jezik – potem je Francoska šola v Ljubljani logična izbira.

Če vam je bližje javni sistem izobraževanja in vas ne moti, da učitelji niso naravni govorci, potem je lahko prava odločitev osnovna šola Danile Kumar, kjer je jezik poučevanja angleščina.

Ostali sta še Britanska šola in QSI Ljubljana, ki imata edini v Sloveniji značaj pravih mednarodnih angleških oziroma ameriških šol, a sta si hkrati med seboj zelo različni.  

Če za svojega otroka želite manj zahteven program, tradicionalnejši pristop k poučevanju, a prijetno in varno šolsko okolje, potem boste vi in vaš otrok gotovo zadovoljni na QSI Ljubljana.

Če, po drugi strani, pričakujete akademsko rigoroznejši program v tehnološko napredni šoli, z močno glasbeno-umetniško in podjetniško noto, potem vzemite pod drobnogled Britansko mednarodno šolo v Ljubljani.

Razvoj mednarodnih šol v Sloveniji

Število učencev na šoli in trend rasti sta dva dodatna dejavnika, ki lahko pomagata pri odločitvi, katera šola je najprimernejša.

Večje in uspešnejše šole lahko angažirajo boljše učitelje in zagotovijo boljše pogoje za učenje kot manj uspešne šole, o tem ni nobenega dvoma.

Rast in razvoj mednarodnih šol v Sloveniji

Po drugi strani pa imajo prevelike šole še več težav, kot majhne, finančno podhranjene šole, saj jim stvari uhajajo iz rok tako organizacijsko, akademsko kot glede odnosov na šoli in zaščite šibkejših.

Kar se velikosti šole tiče, je najbolje biti v zlati sredini, nekje med 300 in 500 učenci (od vrtca do konca srednje šole).  V tem rangu pa zaenkrat v Sloveniji nimamo nobene mednarodne šole.

Slovenske mednarodne šole so dve desetletji igrale povsem obrobno vlogo.  Zdaj, ko so skupaj presegle mejo petsto učencev, postajajo vplivnejši akter v izobraževanju v Sloveniji.  Levji delež zaslug za tak razvoj ima, po mojem mnenju, en človek.

V spodnji tabeli vidimo rast števila učencev štirih mednarodnih šol v Sloveniji od leta 2007 (podatki so le delno verificirani).  Potrebnih je bilo 23 let, da so tujejezične šole zrasle do mejnika petsto učencev.

Za vse zainteresirane družine, slovenske in tuje, bi bilo dobro, da imamo v Sloveniji namesto štirih ali več manjših mednarodnih šol dve srednje veliki ali eno zelo močno šolo.  Da bi dosegli ta cilj, bo po moji oceni potrebnih okoli 1000 učencev.

Vpis v mednarodne šole v Sloveniji od leta 2007 naprej.

 • BISL
 • 07/08
 • 08/09
 • 09/10
 • 10/11
 • 11/12
 • 12/13
 • 13/14
 • 14/15
 • 15/16
 • 16/17
 • 17/18
 • 18/19
 • BISL
 • 22
 • 61
 • 137
 • 161
 • 185
 • 188
 • 205
 • 180
 • 190
 • 220
 • 239
 • EFL
 • 25
 • 30
 • 35
 • 35
 • 40
 • 40
 • 40
 • 40
 • 40
 • 16/17
 • 17/18
 • 18/19
 • QSI
 • 40
 • 62
 • 60
 • 43
 • 45
 • 66
 • 85
 • 106
 • 139
 • 143
 • 120
 • 120
 • DK
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 105
 • 145
 • 160
 • 170
 • 180
 • 16/17
 • 17/18
 • 18/19
 • Skupaj
 • 115
 • 174
 • 226
 • 295
 • 351
 • 436
 • 473
 • 521
 • 539
 • 16/17
 • 17/18
 • 18/19

Britanska šola BISL (3 – 18 let), Francoska šola EFL (2 – 15 let), Ameriška šola QSI (3 – 18 let), Danile Kumar DK (3 – 15 let)

Podatki so zbrani iz javnih in zasebnih virov, nekatere številke (EFL, prva leta DK) so ocenjene.  Če imate natančnejše podatke, jih, prosim, sporočite na info (at) inljubljana.com.

Dediščina Jeremyja Hibbinsa

Jeremy Hibbins, ustanovitelj Britanske mednarodne šole v Ljubljani

Ko govorimo o mednarodnih šolah v Sloveniji, ne moremo mimo Jeremyja Hibbinsa.

Pravzaprav lahko razvoj mednarodnih šol pri nas delimo na obdobje pred njegovim prihodom in po njegovem prihodu v Slovenijo.

Tako pomemben je bil njegov prispevek.

Jeremyjev “totalni pristop” k projektu zasebne mednarodne šole v Ljubljani je dal takojšnje rezultate.  Že v tretjem letu po odprtju je izstrelil Britansko šolo na prvo mesto med mednarodnimi šolami v Sloveniji in to z naskokom.  V četrtem letu pa je imel BISL že skoraj toliko učencev kot ostale tri šole skupaj, vse s petnajstletnim stažem delovanja.

Kljub neugodnim časom za tovrstne podvige je Jeremy Hibbins zanetil mini revolucijo v izobraževanju v Sloveniji.

Ni minilo dolgo in tudi druge mednarodne šole so začele čutiti pozitivne učinke njegovih prizadevanj.

Britanska mednarodna šola v Ljubljani - učilnice srednje šole

Jeremyjevo znanje internetnega marketinga in oglaševanja, vešče rokovanje z mediji, aktivno sodelovanje s šolskimi in mestnimi oblastmi, njegov topel, pristen stik z učenci in starši ter njegova sončna, karizmatična osebnost so nekateri od razlogov, zakaj se je glas o prednostih mednarodnih šol tako hitro širil v slovenski javnosti in v mednarodni skupnosti v Sloveniji.

Potem, ko je dolga leta število otrok na ljubljanskih mednarodnih šolah stagniralo okrog številke 100, se je v samo dveh letih po štartu Britanske šole ta številka podvojila, v petih letih pa početverila.

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se je po Jeremyjevem prezgodnjem slovesu rast upočasnila, ne samo na Britanski šoli, tudi skupno.  Kljub temu pa je Jeremyjeva vizija za Britansko šolo — v desetih letih imeti 500 učencev med 3. in 18. letom — še vedno živa in zdrava.  

Jeremy Hibbins bo močno sooblikoval skupnost mednarodnih šol v Sloveniji tudi v prihodnje, z dediščino, ki nam jo je zapustil in ki je zdaj varno v rokah novega lastnika BISL-a, Orbital Education.

Izberite mednarodno šolo

Vpišite svojega otroka v mednarodni vrtec ali šolo v Sloveniji.  Šel bo po drugačni, svoji poti v življenje.

Če imate pomisleke ali bojazni glede pravnih, finančnih, akademskih ali povsem osebnih razlogov, naj vas ti ne ustavijo, da ne bi preverili dejstev.

Izberite mednarodno šolo v Sloveniji

Preberite si informacije na teh straneh, sestanite se z vodilnimi na šolah, pogovorite se z drugimi starši.  Še vedno je lahko vaša odločitev na koncu negativna, vendar boste vsaj vedeli, da ni bila sprejeta na pamet.

Prijateljski nasvet.  Ko boste govorili s starši, poiščite dobro obveščene in pozitivne ljudi.  Vsaka šola ima v svojih vrstah nekaj pravih ambasadorjev.  Najdite jih, povabite jih na čaj ali kavo in ne pozabite priti opremljeni s spiskom vprašanj.

Prijateljski nasvet številka dve.  Načrtujte stvari zgodaj in vse bo veliko lažje.  (S soprogo sva bila odločena, še preden sva postala starša.)  

Tako boste imeli dovolj časa, da ugotovite, ali je mednarodni program pravi za vas, katera šola je prva izbira glede na vaše kriterije in lahko boste v miru in postopno varčevali za šolnino.  

In nenazadnje, imeli boste veliko časa, da pridobite na svojo stran širšo družino.  Od vsega skupaj je to včasih najtežji del.  😉

Podprite svojo šolo

Če se vaš otrok že šola na mednarodni šoli v Ljubljani in ste prepričani, da je to prava in najboljša izbira za vas, podprite svojo šolo v dobrem in slabem.

Nobena šola ne more prosperirati — in vaš otrok v njej — brez moralne in materialne podpore staršev.

Širite pozitivno energijo tudi izven šole, da ji pomagate rasti.

Podprite svojo mednarodno šolo v Sloveniji

Dobri učitelji so hrbtenica vsake šole, vendar niso poceni in ni jih veliko.  Več otrok kot bodo imele šole, bolj bodo uspešne in bolj kot bodo uspešne, lažje bodo pritegnile najboljše učitelje, ponudile najboljše programe ter zagotovile optimalne prostore in opremo.

Ko bodo slovenske mednarodne šole rasle in se izvile iz območja rdečih številk, bodo tudi lažje ponudile ugodnejše pogoje in štipendije za nadarjene in manj premožne.  Tako bodo postale dostopnejše za več družin, ki želijo omogočiti svojim otrokom prednosti šolanja v mednarodnem programu.

Več o mednarodnih šolah v Sloveniji:

Britanska mednarodna šola v Ljubljani, BISL

Francoska mednarodna šola École Française, EFL

Ameriška mednarodna šola v Ljubljani, QSI

Mednarodna šola Danile Kumar